การตรวจสอบพื้นที่และช่วงเวลาที่จะปรับเปลี่ยนความถี่ของสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล